Kailangan ninyo ng Australian Visa?

Kailangan ninyo ng Australian Visa?

  • Registradong Australian Migration Agents
  • Espesyalista sa Australian Partner Visa, gaya ng Fiancee Visas (Prospective Marriage Visa)
  • Australian Visa para sa Torista at Visas para sa Pamilya
  • Isang Magiliw na corporasyon na pinamamahalaan ng pamilya. Ito ay hindi isang malamig o hindi mabait na korporasyon.
  • Lahat na klase ng visa ay personal na pinamamahalaan ng expertong si Jeff Harvie RMA- hindi ng isang di bihasang o di kuwalipikadong tauhan.
  • Ang opisina namin ay nasa Manila, at may local na access sa Australian Embassy at on hand kaming tumutulong sa aming mga Filipinong kleyente at maraming taon na kaming may karanasan dito sa bansa pati na rin ang kanilang kultura. Si Jeff, Mila at Jeremy Harvie ay laging nandito sa Pilipinas.
  • Libreng online visa assessments

Down Under Visa

Ang Down Under Visa ay nagbibigay o nagpapayo sa mga aplekante at sponsors bilang isang experto at dalubhasa tungkol sa visa at Immigration. Si Jeff Harvie, isang registradong Migration Agent (M.A.R.N. 0959797) at isang consultant sa Australian Migration Law, at ang kanyang family-based team nagbibigay ng suporta at gabay sa mga aplikante at sa kanilang pamilya magmula sa simula at hanggang matapos kahit sa mga stage na medyo nakakatakot at mga komplekadong proseso sa Migration. Ang pangunahing opisina namin ay nasa Manila.

Kami ay dalubhasa sa fiancée (Prospective Marriage Visa) and spouse (Partner Visa) visas, lalo na dito sa Pilipinas. Kami ay qualified at sanay o dalubhasa…. ito ang una naming na pagsubok o karanasan, dahil kami mismo ay dumaan sa ganitong proseso maraming taon na ang nakaraan. Hindi lang kami may abilidad na tulungan kayo,bagkus naiintindihan at nadarama din namin ang inyong pinagdadaanan.

Get A Free Assessment