Bakit Sa Down Under Visa?

Ano ang ginawa ng Down Under Visa sa inyo?

Inaalis namin ang manghula kayo at ang magkamali kayo, at binabawasan din namin ang tsansa ninyo na kayo ay mabigo. Ang nakahanap kayo ng inyong pagmamahal ang mahal ninyo sa buhay…..ang tao na gusto ninyong makapiling sa habang buhay…. ito ay napakahalaga na di dapat magulo, Ito ay nakakatakot na ipakipagsapalaran para lang maka tipid kayo ng konting halaga. Alam namin ang batas at ang sistima, at alam namin ang kultura at kung paano ito gumana dito sa Pilipinas.

Hindi kami isa lang na “visa business”. Ang serbisyo namin ay parang kaibigan at kami ay tao na madaling lapitan at kami ay propesyonal. ALam namin na kami ay nakikitungo o nakikipag-usap sa inyo na kami ay inyong inaasahan sa inyong pangarap. Huwag ninyong kalimutan na dumaan din kami sa ganito. Kami ay tutuong nagmamalasakit sa outcome ng inyong visa application, kaya ito ang isa sa mga dahilan kung bakit ang dami naming tagumpay o mga aplekante na nabigyan ng visa. Kayo ay ligtas sa aming mga kamay.

 

spouse-visa-couple

 

 • Hinahanap namin ang solosyon ninyo, kahit duon sa mga mahihirap na kaso na kung saan inisip na ninyo na hindi kayo mabibigyan ng bisa, o kung saan na kansel na ang inyong bisa o na refused na ang inyong bisa.
 • Tahasan naming sinusuri ang inyong kaso sa E-Assess online assessment systemBibigyan namin kayo pati na ang inyong kabiyak ng isang customised TO-DO LIST mga dokumento at mga requirements ng inyong visa applications, base sa inyong sitwasyon. “Wala kaming checklist na isang checklist para sa lahat” requirements checklist here!
 • Kayo ay may ekslusibong access sa aming Migration Hub, na kung saan kayo ay may 24/7 access sa inyong To-Do list via PC, phone or tablet, at sa lahat na mga supporting na dokumento na inyong kailangan.
  • Kami ay mayruong ginawang mga information links para ipaliwanag ang inyong mga requirements at para din masagutan namin ang inyong mga katanungan.
  • Instructional videos
  • Ang libreng librona ito ay tungkol sa Kultura ng Pilipinas at iba pang praktikal na inpormasyon na sinulat ng Down Under Visa clients by renowned author na si Perry Gamsby.
 • At saka mabilis na email support sa English o tagalog para duon sa medyo mga mahirap nakatanongan. Wala kaming guesswork o nakalilitong katanungan. Si Mila Harvie ay laging andito para suportahan ang mga Filipinang aplekante.
 • At mayruon kaming opisina dito sa Manila na kung saan puwede kayong (mag pa appointment) puwede naming kayong eh meet(sponsor o Filipinang aplikante). Aussie-English speakers always available!
 • Pinag check at pinag double check namin ang inyong mga dokumento at ang inyong relationship evidence. Hindi kami nagbibigay ng espasyo sa mali na baka ito pa ang ikasama ng inyong application. Kaya tinitingnan namin ng maigi ang inyong mga dokumento.
 • Kami ang sasagot sa visa applications forms para sa inyo. Hindi na ninyo kailangang gawin ito.
 • At hinahanda namin at kami din ang magsubmit ng inyong aplikasyon, at kami din ang nakikipag-ugnayan sa Australian Embassy magmula sa simula hanggang sa mabigyan na kayo ng inyong visa.